Home / Nhà Xưởng Tiền Chế / Nhà Xưởng Tiền Chế tại Bình Dương

Nhà Xưởng Tiền Chế tại Bình Dương

– Địa điểm: Khu công nghiệp bình dương
– Diện tích thi công 1600m2
– Nhà xưởng công ty may mặc Tân Phú Trung
– Thời gian thi công: 6 tháng