Home / Nhà Xưởng Tiền Chế / Nhà Xưởng Tiền Chế kèo thép Bình Dương

Nhà Xưởng Tiền Chế kèo thép Bình Dương

– Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Đồng an – Bình Dương
– Diện tích: 2100m2
– Nhà xưởng sản xuất phụ tùng ô tô Haxaco