Home / Nhà Thép Tiền Chế / Nhà Thép Tiền Chế tại quận tân bình

Nhà Thép Tiền Chế tại quận tân bình

Địa điểm thi công : Khu công nghiệp Tân Bình
– Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
– Mặt bằng thi công : 1000m2
– Thời gian thi công 6 tháng